FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

O firmie

Moje przedsiębiorstwo założyłem w 1995 r., początkowo zajmując się tylko handlem materiałami do robót torowych. Następnie rozwijałem swoją działalność tj. roboty torowe i rozjazdowe(remonty bieżące, kapitalne i przebudowy), likwidacja bocznic kolejowych (wraz z uzyskaniem zezwoleń), hurtowy handel złomem, opracowywanie dokumentacji i przepisów wewnętrznych w celu uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji i świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy oraz handel lokomotywami spalinowymi, częściami do lokomotyw i ich naprawami

Przez cały okres swojej działalności staram się wykonywać wszystkie czynności starannie i zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami (doświadczenie wynikające z pracy w służbie PKP przez okres 27 lat), przedstawiając uczciwie inwestorom problemy wynikające z użytkowania bocznic kolejowych, tj. ceny materiałów i części, kosztorysy ofertowe na wykonywanie robót oraz występujące zagrożenia i wynikające z tego konsekwencje. Efektem mojej działalności są liczne roboty wykonane na bocznicach na terenie województwa Dolnośląskiego i referencje użytkowników bocznic przedstawione na dalszych podzakładkach strony oraz dokumenty firmy, uprawnienia do wykonywania robót, Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót, jak również kilka zdjęć obrazujących wykonane prace.

Design by  eurokontakty.pl