Oferta

Zakres naszych usług:

 • budowa torów i bocznic kolejowych
 • remonty bieżące i kapitalne torów i bocznic kolejowych
 • utrzymanie torów i bocznic kolejowych
 • konserwacja torów na bocznicach kolejowych
 • ocena infrastruktury kolejowej na bocznicach kolejowych
 • likwidacja bocznic kolejowych (wraz z uzyskaniem zezwoleń)
 • prowadzenie dokumentacji technicznej
 • nadzorowanie i kierowanie robotami kolejowymi
 • uzyskanie zezwoleń formalno-prawnych na prowadzenie robót
 • opracowanie dokumentacji i przepisów wewnętrznych w celu uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji i świadectwa bezpieczeństwa użytkowania bocznicy
 • handel materiałami nawierzchni kolejowej
 • sprzedaż i skup złomu

Gwarantujemy terminowe wykonanie powierzonych nam zleceń, ponieważ szanujemy czas osób, z którymi współpracujemy. Naszym celem jest zapewnienie Państwu kompleksowej obsługi oraz wysokiego standardu wykonania robót kolejowych. Doskonałe zaplecze techniczne pozwala nam obsługiwać teren całego województwa dolnośląskiego.

ZOBACZ GALERIĘ

zapoznaj się z efektami naszej pracy